Voorzitter;
pasfoto-rene

Rene Mulder, 
Voorzitter en Financien

 

Secretariaat;

regina

Regina Cheizoo secretaris

Werkgroep Leefbaarheid

Will Hulshof

Will Hulshof

liesbeth

Liesbeth Berens

werkgroep Verkeer

max

Max Bozon
Ook beheerder Website en Facebookpagina

Werkgroep Communicatie

vacant

Vanuit de Politie;

nog geen foto

Bonnie Thomassen

Gebiedscoördinator vanuit de gemeente:

patricia-hoogveld

Patricia Hoogveld-Jansen