Werkgroepen.

Om verbeteringen in de wijk aan te brengen kan het platform werkplannen indienen bij de gemeente. De gemeente neemt uiteindelijk het besluit over de uitvoering van de werkplannen. Het platform ontvangt jaarlijks van de gemeente een budget voor de uitvoering van werkplannen. Deze werkplannen mogen echter alleen uitgevoerd worden na goedkeuring van de gemeente.

Om efficiënt te werken is het platform verdeeld in een drietal werkgroepen gestuurd door een voorzitter en ondersteunt door een secretaris.

De werkgroepen zijn:
Communicatie
Leefbaarheid
Verkeer

Daarnaast hebben we leden die zich inzetten voor strategie en beleid.